Vandreforeningen

Om foreningen:

Foreningen blev dannet ved en stiftende generalforsamling i februar 1980. Munkebo Fodslaw er én af Vandreforeningen Fodslaw´s 43 lokalforeninger. Foreningen er endvidere medlem af Dansk Motions Forbund.

Se organisationsdiagram her

Foreningens vedtægter følger “Standardvedtægter for lokalforeninger i Vandreforeningen Fodslaw” og her lyder formålsparagraffen således:
§ 4: Lokalforeningens formål er – under kammeratlige former – at udbrede kendskabet til og forståelsen af det danske landskab og dets natur, gennem tilrettelæggelse af motions- og vandreture. Turene er uden konkurrencemomenter. Foreningen kan tilrettelægge andre arrangementer for medlemmerne, der ikke stride mod FODSLAW´s formål.

Se foreningens vedtægter her

Foreningen arrangerer motionsture hver uge året rundt. Motionsturene er åbne for alle og foregår primært i det nordøstfynske område.

Se oversigt over motionsture her

Der ud over arrangerer foreningen rejser, busudflugter, madpakketure, klubaftener med forskelligt indhold, firmabesøg og meget andet. Der kræves medlemskab for at deltage i disse aktiviteter.

Se, hvordan man bliver medlem her

I foreningen lægges der vægt på motion – oplevelser og samvær og alle vil kunne få en særdeles aktiv og spændende fritid i selskab med andre i Munkebo Fodslaw.

Se foreningens kontaktpersoner her